Podziemna Armia powraca – spotkanie i koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Spotkanie z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” organizowane jest w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Koło Naukowe Prawa Bezpieczeństwa Narodowego Tibi Patria, dla uczczenia Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, zaprasza na koncert Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka, Jerzego Zelnika
Żołnierze niezłomni Podziemna Armia powraca, poprzedzony wystąpieniem Tadeusza Płużańskiego Żołnierze niezłomni i ich oprawcy oraz wystąpieniami wprowadzającymi.

Program wydarzenia:
1) Powitanie Gości. Wprowadzenie – Dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. UW, Opiekun Koła Naukowego Prawa Bezpieczeństwa Narodowego Tibi Patria WPiA UW ppłk dr Cezariusz Sońta
2) Minuta ciszy na cześć poległych Bohaterów Polskiego Podziemia Niepodległościowego
3) Tadeusz Płużański, wystąpienie: Żołnierze niezłomni i ich oprawcy
4) Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski, Jerzy Zelnik, koncert: Podziemna Armia powraca

24 lutego 2016 r. o godz. 20.00 w auli A2 Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie

Reklamy

Informacja od Opiekuna

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu Koła Naukowego Prawa Bezpieczeństwa Narodowego „Tibi Patria”, jak i własnym, uprzejmie zapraszam do udziału w działalność Koła w nowym roku akademickim.
KN „Tibi Patria” to organizacja stworzona przez studentów naszego Wydziału, do celów której należy analiza  zagadnień z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszego Państwa, regulacji prawnej tej materii, historii walk o niepodległość, jak również wspólne przedsięwzięcia pozanaukowe wspierające kształtowanie postaw patriotycznych i propaństwowych, w szczególności – proobronnych, kultywowanie chlubnych tradycji Oręża Polskiego.
Dotychczas zorganizowane przez „Tibi Patria” przedsięwzięcia to przede wszystkim szereg spotkań, połączonych z dyskusjami, takich, jak:
•       „Prawne i militarne uwarunkowania obronności Rzeczypospolitej Polskiej” – gość: ppłk dr  Cezariusz Sońta
•       „Młodzieńcza wizja niepodległości w Powstaniu Warszawskim i dziś” – goście: żołnierze Armii Krajowej z Grupy Bojowej „Krybar”, uczestnicy Powstania Warszawskiego
•       „Reforma systemu dowodzenia i kierowania obroną państwa” – gość: r. pr. płk rez. Marek Surmański (BBN)
•       „GROM. Historia i zadania jednostki” – gość: płk rez. Dariusz Zawadka
•       „Skutki naruszenia przestrzeni powietrznej” – gość: gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski (Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego)
•       „Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego” – gość: Dyrektor RCB Janusz Skulich
•       „Wojna hybrydowa” – gość: gen. dyw. rez. dr Lech Konopka (Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN)
•       „25 lat Jednostki Wojskowej GROM – Zadania Wojsk Specjalnych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie JW 2305” – goście: Dowództwo JW 2305 GROM i Wojsk Specjalnych, reprezentacja środowisk b. żołnierzy ww. JW, reprezentacja władz UW, WPiA etc.
Zamierzamy kontynuować powyższe kierunki działalności, podejmując także kolejne inicjatywy, przede wszystkim analityczno-dyskusyjne, w obszarach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa.
W szczególności proponuję analizy i dyskusje na temat niżej wymienione, będąc oczywiście otwartym na wszelkie Państwa sugestie i propozycje:
•       Hipotetyczna przyszła wojna – współczesne pole walki
•       Wojna informacyjna, w tym w cyberprzestrzeni
•       Wywiad i kontrywiad wojskowy w II RP i AK
•       Cichociemni
•       Żołnierze Wyklęci (Niezłomni)
•       System kierowania i dowodzenia SZ RP – czy konieczne jest reformowanie go po ostatniej reformie?
•       Czy realizacja programu profesjonalizacji SZ RP w praktyce nie grozi radykalnym ograniczeniem zdolności rozwinięcia mobilizacyjnego, a programu modernizacji SZ RP – wspieraniem zagranicznego przemysłu zbrojeniowego kosztem własnego, bez transferu technologii do kraju?
•       Stan bezpieczeństwa III RP w świetle tzw. afery taśmowej
•       Wpływ rozdrobnienia politycznego w przedstawicielskich organach władzy na bezpieczeństwo RP w ujęciu historycznym (XVIII w.) i współczesnym (XX / XXI w.)
•       Problem przejawów upolitycznienia oraz korupcji w sądownictwie i Prokuraturze z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

Z poważaniem
Cezariusz Sońta
– Opiekun Koła Naukowego Prawa Bezpieczeństwa Narodowego „Tibi Patria”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego

Dnia 3 marca 2015 roku w Sali 1.4 w budynku Collegium Iuridicum II odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego ‘’Tibi Patria’’. Tym razem członkowie oraz wszyscy sympatycy koła mieli zaszczyt gościć Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – nadbryg. Janusza Skulicha.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie m.in. złożonej struktury RCB oraz zakresu obowiązków i schematu działania jego poszczególnych wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. Pan Janusz Skulich przedstawił również akty prawne regulujące funkcjonowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także rolę, jaką odgrywają w systemie zarządzania kryzysowego.

Członkowie oraz sympatycy koła w całości wypełnili salę, oraz zadawali dużo pytań, na które zaproszony gość chętnie odpowiadał.

„Skutki naruszenia przestrzeni powietrznej” Spotkanie z gen. Dariuszem Malinowskim

16 grudnia o godzinie 20:00 w Sali 1.4 w Collegium Iuridicum II odbyło się ostatnie spotkanie w roku kalendarzowym, organizowane przez Koło Naukowe „Tibi Patria”. Tematem tego wydarzenia były ”Skutki naruszenia przestrzeni powietrznej”. Mieliśmy zaszczyt gościć gen. bryg. Dariusza Malinowkiego, dowódcę 2. skrzydła lotnictwa taktycznego, pilota klasy mistrzowskiej z 20-lenim stażem na samolotach TS-11, MiG 21, T-38, F-16.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wstępu na temat prawa lotniczego, który przygotował członek naszego koła. Na spotkaniu obecny był także opiekun Koła ppłk dr Cezariusz Sońta. Nasz gość na spotkanie przygotował, niezwykle ciekawą i bogatą w liczne zdjęcia, prezentację multimedialną. Zawarł w niej, a następnie poszerzył w rozmowie aspekty praktyczne i prawne reakcji sił powietrznych w wypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Następnie przybliżył nam sojusz zawarty w ramach programu NATO Air Policing.

Spotkanie z „Krybarem”

5 listopada 2014 roku, o godzinie 18.30, w Sali A Auditorium Maximum , odbyło się spotkanie z Powstańcami Warszawskimi z grupy bojowej „Krybar”, walczącej w czasie Powstania Warszwskiego między innymi o tereny Kampusu Głównego UW. Sala, w której miało odbyć się spotkanie szybko zapełniła się po brzegi. Studenci (i nie tylko), którzy chcieli uczestniczyć w tym spotkaniu zebrali się na tyle licznie, że musieli zajmować miejsca również na schodach.

Krótki wstęp wygłosił dr Robert Gawkowski, autor doskonałej książki „Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”. Następnie głos zabrali nasi znakomici goście: Pan Wiesław Gniazdowski, Pan Wacław Kalbarczyk, Pan Edward Żółciński, Pani Halina Koseska i Pani Hanna Szeremeta-Węgrzecka. Ze strony publiczności padały liczne pytania, od spraw czysto techniczno-wojskowych, jak np. rozbrajanie ładunków wybuchowych do opinii na temat powstających obecnie obrazów filmowych przedstawiających Powstanie Warszawskie.

Spotkanie trwało około dwóch godzin. Po zadaniu ostatniego pytania nasi bohaterowie zostali uhonorowaniu gromkimi brawami i pożegnali się z publicznością.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Prawa Bezpieczeństwa Narodowego „Tibi Patria” miało miejsce 28.10.2014 i było poświęcone uwarunkowaniom prawnym i militarnym obronności Polski. Prelegentem był ppłk dr Cezariusz Sońta- opiekun naszej organizacji, który zainteresował słuchaczy projektem reformy systemu dowodzenia oraz projektami nowoczesnego uzbrojenia. Po omówieniu zagadnień prawnych i militarnych można było zadawać pytania z czego większość dotyczyła charakterystyki nowego uzbrojenia oraz potrzeby zmian w obowiązującym prawie.

Mimo tego, że spotkanie inauguracyjne koła odbyło się w środku tygodnia, udało się zapełnić całą salę studentów. Pozwala to sądzić, że nieporuszana dotychczas problematyka na WPiA będzie badana i rozwijana. Sytuacja międzynarodowa i wynikające z niej zagrożenia będą tematem następnych spotkań tego koła. Dr Sońta obiecał także, że członkowie koła oprócz „teorii”, będą mogli poznać jednostkę wojskową od „podszewki”.

Koło Naukowe Prawa Bezpieczeństwa Narodowego "Tibi Patria" działające przy Wydziale Prawa i Administracji UW